Social resursförvaltning har internutbildning om medborgardialog

/
80 personer (tjänstemän, politiker, näringsliv samt representanter…