Om Kvarnbyn

Mölndals Kvarnby har på grund av sina stora  kulturhistoriska värden klassats som ett område av
riksintresse för kulturmiljövården. De kraftiga fallen har använts för storskalig kvarndrift  ända sedan medeltiden och fortfarande kan man se spår  från början av Mölndals industrihistoriska utveckling.

Det finns en samlad och välbevarad industri- och bostadsbebyggelse från industrialismens genombrott under senare hälften av 1800-talet. Området har haft stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Klicka här för att läsa mer…

Karta över Kvarnbyn:
11945_kvarnbyn_Nytt omslag.indd

Klicka här för att se blandade bilder från Kvarnbyn…